Opstaldningsbetingelser for Stald Egedal pr. 01-Sep-2011


Hesten står opstaldet på følgende vilkår:
  1. Pensionsprisen er efter prislisten og betales forud pr. måned.
  2. Stald Egedal sørger for at hesten bliver fodret fagligt korrekt.
  3. Hesteejeren står selv for udmugning og strøelse af boksen, halmen er inkluderet i pensionsprisen.
  4. Hesteejerne indgår i en ordning med rivning af hovslag.
  5. Stald Egedal forbeholder sig ret til at tilkalde dyrlæge, for ejers regning, hvis vi finder det nødvendigt.
  6. Stald Egedal påtager sig intet ansvar for evt. sygdom samt hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte kunne pådrage sig under opstaldningen m.m.
  7. Hesteejerne forpligter sig til at holde hesten ansvarsforsikret og holde hesten beskåret og beslået i den udstrækning, der må anses for fagligt korrekt.
  8. Hesteejeren afholder udgifterne til fælles ormeundersøgelse og ormekur, samt vaccination.
  9. Hvis ikke andet er aftalt kan pensionspladsen opsiges fra begge sider med en måneds varsel. Hesteejeren kan ikke disponere over pladsen til anden side eller andet formål.
  10. Fra 01-okt til 30-apr fodres der med wrap. Wrappen gives af Stald Egedal.Stald Egedal | V. Karin Christiansen | Dyndetvej 22 | 4140 Borup | Tlf 21 45 75 01 | rikke@stald-egedal.dk